ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) 2030
วันที่ 2 เมษายน 2561 1290
ต้อนรับทีมงานจาก บริษัท คูโบต้า จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2561 1335
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานวันที่ 24 มกราคม 2561 1193
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2560วันที่ 1 ธันวาคม 2560 1174
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 2207
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพระบบออนไลน์ 2641
โครงงานเพาะเห็ดจากทะลายปาล์ม ตามรอยพ่อ 2015
โครงการพัฒนาศักยภาพลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการปีการศึกษา 2560 1781
งานความร่วมมือ 893