ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 2981
คณะกรรมการจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 2614
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 1410
การประชุม ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 1140
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุรินทร์ นวลรอด ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 2135
โครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย "โซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองเพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ" วันที่ 15 ตุลาคม 2562 1504
การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 1057
สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา สร้างคุณค่าให้แผ่นดิน กตัญญตา คารวะ นายวิชิต วิเชียร 30 กันยายน 2562 2670
กิจกรรม มอบเกียรติบัตร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 989
ประชุมครู และบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 1117