แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ 28 กันยายน 2563 133
ดร.ประชาคม จันทรชิต บันทึกแห่งความทรงจำ ๓๖ ปี ที่อาชีวะ - ศึกษาธิการ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 252
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 406
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 3 มิ ย 2563 189
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา 834
โครงการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 851
คณะกรรมการจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 748
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 563
การประชุม ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 277
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุรินทร์ นวลรอด ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 782