ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา 34
รับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 693
คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ 28 กันยายน 2563 481
ดร.ประชาคม จันทรชิต บันทึกแห่งความทรงจำ ๓๖ ปี ที่อาชีวะ - ศึกษาธิการ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 801
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 1036
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 3 มิ ย 2563 322
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา 1181
โครงการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 1179
คณะกรรมการจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 1032
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 689