แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 240
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 3 มิ ย 2563 เขียนโดย Super User 90
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา เขียนโดย Super User 643
โครงการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 658
คณะกรรมการจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 598
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 465
การประชุม ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เขียนโดย Super User 191
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุรินทร์ นวลรอด ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 651
โครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย "โซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองเพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ" วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 582
การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 221